Компаний
танилцуулга

Нүриэнжигийн
давуу тал

бүтээгдэхүүний
танилцуулга

гол төсөл

News

PR видео

Нүриэнжи инженерингийн талаар
илүү их мэдээллийг бичлэгээр үзэж болно.

more view +

nuriengi_v4_20161024_12

Contact us

Төв оффис · Үйлдвэр дахь судалгааны хэлтэс
Кёнгсанг Намду Кочанг сум Намсанг мён,
СынгГанги гиль 66-33
icon_03055) 945-7971~3
icon_06055) 945-7976

Сөүл дэх салбар
Сөүл хот, Кымчон дүүрэг, Шихын гудамж 70 (Шихын хороолол) #302
icon_0302) 891-7972
icon_0602) 891-7976

nuriengi_v4_20161024_22

Онлайн лавлагаа

Now you can inquire in online by convenience.
We always waiting for your questions.
contact us now.

more view +

nuriengi_v4_20161024_28

Contact us

Төв оффис · Үйлдвэр дахь судалгааны хэлтэс
Кёнгсанг Намду Кочанг сум Намсанг мён,
СынгГанги гиль 66-33
icon_03055) 945-7971~3
icon_06055) 945-7976

Сөүл дэх салбар
Сөүл хот, Кымчон дүүрэг, Шихын гудамж 70 (Шихын хороолол) #302
icon_0302) 891-7972
icon_0602) 891-7976

PR видео

Нүриэнжи инженерингийн талаар
илүү их мэдээллийг бичлэгээр үзэж болно.

nuriengi_v4_20161024_15

nuriengi_v4_20161024_12

Онлайн лавлагаа

Now you can inquire in online by convenience.
We always waiting for your questions.
contact us now.

nuriengi_v4_20161024_15

nuriengi_v4_20161024_28